Sociale veiligheid

Wij streven ernaar dat de leerlingen zich veilig en geborgen voelen. De sociaal-emotionele veiligheid wordt onder andere gewaarborgd door onze methode De Vreedzame School, het antipestprotocol van de school, het pedagogisch klimaat, de sfeer en ook omgang tussen leerlingen en volwassenen.

Schoolregels

  1. We luisteren naar elkaar een helpen elkaar
  2. Iedereen hoort erbij en mag er zijn
  3. Je bent verantwoordelijk voor jouw eigen gedrag
  4. We praten en lopen rustig in de school
  5. Ruzie lossen we op en maken we goed
  6. We zijn zuinig op elkaar en op elkaars spullen.

Deze regels dienen als basis waarop we met elkaar omgaan.

Klassenafspraken

In de klas zijn er klassenafspraken die de kinderen met de leerkracht zelf vaststellen tijdens de lessen van De Vreedzame School. Deze gedragsregels zijn bedoeld om de tijd op school voor iedereen zo fijn mogelijk te laten verlopen. In verschillende groepen kunnen die regels verschillend zijn.

Antipestprotocol

Een ‘pestvrije’ school is een utopie. Met de methode De Vreedzame School proberen we als team pestgedrag te voorkomen. Mocht dit toch in een groep niet lukken, dan volgen we het stappenplan uit ons anti-pestprotocol. Uitgangspunt daarbij is dat alle betrokkenen: ouders, leerkrachten, kinderen en eventuele externen bij dit stappenplan betrokken zijn.
Klik hier voor ons antipestprotocol.