Oudercommissie

De oudercommissie (OC) is in samenwerking met het team vooral actief bij het organiseren van diverse activiteiten en festiviteiten voor de kinderen. Hierbij valt te denken aan:

  1. Organisatie schoolreisje en schoolkamp
  2. Sinterklaasviering
  3. Vieringen van christelijke feesten zoals Kerst en Pasen
  4. Organisatie Koningsspelen
  5. Organisatie afscheidsavond groep 8
  6. Regelen van vervoer bij allerlei excursies
  7. Versiering van de hal

Leden:

  • Aranea de Jong (voorzitter)
  • Freddy Verduijn (penningmeester)
  • Annemiek Brandriet (secretaris)

Voor vragen kunt u contact opnemen met de voorzitter en overige leden van de oudercommissie.
E-mailadres: oc.goedeherderschool@d4w.nl